Рециклиране в България

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 0887 152449

Адрес: София, бул. Самоковско шосе 99

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 02 4265159

Адрес: София, Лозенец ул. Бяла 6

Телефон: 0379 71156

Адрес: Свиленград, Панайот Хитов 2

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 088 6851733

Адрес: Шумен, Генерал Драгомиров 42

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10